V rámci mojej pedagogickej práce na vysokej škole som si uvedomila, že najnáročnejšia práca je s tvorivými a šikovnými študentmi. Paradoxne najmenej práce máte s lenivcami a lajdákmi. Tým druhým stačí stanoviť mantinely ich správania a vysvetliť im, že keď ich prekročia, budú nasledovať sankcie. Avšak tvorivým a šikovným študentom je potrebné dávať podnety, usmerňovať ich prácu, vypočuť si ich nápady. Je to časovo náročné, vyžaduje si to pozitívne nadšenie a trpezlivosť na ich otázky. Výsledok však stojí za to: dobrá diplomová resp. bakalárska práca, kde som sa aj ja ako konzultant naučila mnoho vecí, priateľstvo, ktoré pri tejto spolupráci vzniklo, nové poznatky a závery.

Túto situáciu si analogicky prenesme do podnikovej praxe. Do podniku nastúpi človek, ktorý je zo začiatku plný nápadov a je ochotný ich realizovať. Postupne naráža na odpor, ktorý neblaho vplýva na jeho tvorivosť, ba priam ju priam blokuje. Čo v takejto situácii podniknúť? Navrhujem pozrieť sa na podnik, oddelenie, na ktorom pracujem z pohľadu, koľko schopná daná podniková kultúra, zvyklosti, nastavenia absorbovať. Ak tvorivosť a iniciatíva sú odmenené aspoň pochvalou, je to výborné. Tvor! Predkladaj návrhy! Diskutuj! Ak nie, ohranič svoj vklad na hodnotu, ktorú je podniková kultúra schopná absorbovať, resp. na čo sa od Teba vyžaduje. Celkové znechutenie a vnútorná rebélia nie je správna reakcia, pretože môže značne zablokovať Tvoju tvorivosť a iniciatívu. Potrebuješ ju predsa inde: vo vlastných projektoch, v rodine, v spoločenstve resp. v dobrovoľníckej činnosti.

Pre vytrvalých existuje aj cesta pozitívneho ovplyvňovania podnikovej kultúry medzi bezprostrednými kolegami. Pre vnútornú satisfakciu je dôležité vložiť to najlepšie zo seba. Tento postoj je neľahký. Človek naráža na odpor. Je však najprogresívnejší. Čo zaseješ, to zožneš. Keď sa nevzdáš vo svojom úsilí, skôr či neskôr príde bod, kedy dané prostredie „prerastieš“. Nie v zmysle, že prebujnie Tvoja rebélia, ale že Tvoj pozitívny postoj prerastie dané prostredie a výsledkom bude, že sa Ti otvoria nové dvere. Na konci pozitívneho úsilia, ktoré je opreté o modlitbu a vieru, že Boh otvára dvere, sú naozaj otvorené dvere.