Zamyslel si sa niekedy nad tým, že podstatným rozdielom medzi podnikateľom a zamestnancom je práve ich odlišný spôsob myslenia? Okrem práce na hlavný pracovný pomer v korporáte sa venujem aj prenájmu nebytových priestorov a prekladom. Mojimi nájomníkmi sú živnostníci a malé spoločnosti. Prenájom je spojený aj s opravami a modernizáciou prenajímaných priestorov, ktorú realizujem prostredníctvom šikovných živnostníkov. V tomto príspevku sa budem venovať porovnaniu myslenia medzi zamestnancom korporátu a živnostníkom resp. malou obchodnou spoločnosťou.  

Zamestnanec korporácie musí chodiť do práce, pretože je potrebné platiť hypotéku, pretože nevidí inú možnosť sa zamestnať…(doplň ďalšie dôvody). Podnikateľ robí činnosť, ku ktorej má určitý pozitívny vzťah. Vo svojej činnosti sa chce zlepšovať, hľadá nové produkty, služby. Praktizuje networking. Chce pomôcť. Postupne sa stáva profíkom. A peniaze? Tie si ho nájdu samé, ako hovorí Tomáš Baťa.

Zamestnanec korporácie trpí svojich kolegov, nadriadených. Veľmi rád poukazuje na ich chyby. S týmto postojom sa často stretávam v práci. Avšak, keď sa rozprávam s mojimi nájomníkmi o obchodných partneroch, o spolupracovníkoch, počujem i slovo ocenenia, chválu a veľmi často plány na ďalšiu spoluprácu. Určite, i negatívna kritika sa nájde, ale dôraz je viac kladený na pozitívnu stránku vzťahov. Pozitívny postoj otvára dvere novým možnostiam. Viete prečo mám rada prerábky budov? Práve pre tieto rozhovory. Aj vďaka nim som nabitá pozitívnou energiou a nápadmi.

Zamestnanec korporácie nie je stotožnený s firemnými hodnotami a berie ich s nadhľadom, ktorý miestami hraničí s výsmechom. Tento postoj som si všimla vo veľkých korporáciách. Na stenách visia hodnoty, rôzne prehlásenia. Korporácia má naozaj perfektne spracovanú komunikačnú politiku vo forme intranetu a internetu. Ale prejdite sa pomedzi zamestnancami a opýtajte sa ich, ako sa stotožňujú s deklarovanými hodnotami a heslami. Básnická otázka pre tých, čo pracujú v korporáte. Naopak u mojich minulých a súčasných nájomníkov a u živnostníkov, u ktorých si objednávam práce, som si všimla, že radi hovoria tom, že sa snažia dodržať termín, vyjsť zákazníkovi v ústrety, pochopiť ho a poskytnúť mu službu čo najviac „na mieru“. Necítite z tohto postoja viac integrity a autentickosti? Ja áno.

Zamestnanec korporácie má vytvorený profil pracovného miesta. K nemu priradené vhodné školenia, na ktoré je postupne posielaný. Podnikateľ naopak „školiaci plán“ musí vytvoriť sám, získať zdroje na financovanie školení. Musí si dobre zvážiť, či mu školenie treba a vedieť, ako bude získané vedomosti využívať. Moji kamaráti živnostníci a nájomníci mi sem tam povedia, že boli na takom a takom školení, pričom mi nezabudnú vysvetliť, že potrebujú získať takú a takú zručnosť, naučiť sa niečo konkrétne, čo veľmi konkrétne použijú vo svojom podnikaní. Ako zamestnankyňa korporátu som absolvovala niekoľko školení, za ktoré som firme vďačná.

V tomto príspevku nechcem povedať, že všetci zamestnanci korporátu sú zlí a živnostníci a malé firmy sú dobrí. Cieľom je si uvedomiť, že život, ktorý poskytuje možnosti a otvára dvere, sa rodí alebo nerodí na základe nášho myslenia.

Chceme žiť cielenejšie, zodpovednejšie a šťastnejšie. A podnikanie môže byť k tomu jedna z ciest.

Zaujíma ma Tvoj názor. Budem rada, keď napíšeš komentár.