Kontaktné údaje

Ing.Katarína Ivánková, PhD. – úradná prekladateľka francúzskeho jazyka

Námestie slobody 164/50

024 01 Kysucké Nové Mesto

Mobil: +421 904 502 541

E-mail: katarina.ivankova@idemnavolnunohu.sk

Postup pri zadávaní a odovzdávaní úradného prekladu

Úradný preklad sa zväzuje spolu s dokumentom v pôvodnom jazyku, ktorý je zadá zákazník na preklad.

Pôvodný dokument Vám teda ako zákazníkovi nezostane.

Preto je potrebné si rozmyslieť, či mi odovzdáte jediný originál, ktorý máte.

Riešení sa ponúka hneď niekoľko:

1. Vyhotovenie notársky overenej kópie z originálu

V tomto prípade budem s prekladom zväzovať takúto kópiu. Originál Vám zostane. Avšak pozor, je potrebné vopred preveriť s adresátom prekladu (úrad, firma), či budú akceptovať notársky overenú kópiu alebo vyžadujú originál, resp. im stačí obyčajná kópia.

Notársky overené kópie určené pre slovenské subjekty u notára overí aj pracovníčka notára. Avšak dokumenty určené do zahraničia overí iba samotný notár, ktorý nemusí byť v kancelárii každý deň. Preto odporúčam do notárskej kancelárie vopred zatelefonovať, vysvetliť, že potrebuje overiť kópiu pre použitie do zahraničia, či takúto službu robia a kedy bude notár k dispozícii. Je potrebné sa dohodnúť, či notársky overenú kópiu dáte vyhotoviť sami alebo Vám potrebujete, aby som notára s Vaším originálom navštívila ja. Pravdaže je možné takúto dodatkovú službu za poplatok so mnou dohodnúť.

2. Preklad obyčajnej kópie originálu

Táto možnosť Vám ako zákazníkovi šetrí čas, pretože mi sken dokumentu jednoducho pošlete mailom, ja si ho vytlačím a zviažem s mojím úradným prekladom. Pozor, overte si prosím s adresátom prekladu, či akceptuje obyčajnú kópiu.

3. Preklad originálu

V tomto prípade sa prosím uistite, či originál nebudete potrebovať, resp. máte originálov viac a jeden Vám nebude chýbať. Odovzdanie hotového prekladu je možné osobne, resp. zaslať poštou na Vami určenú adresu. Náležitosti platby sú predmetom dohody.

Odhliadnuc od toho, či na preklad zadávate notárky overenú kópiu, obyčajnú kópiu alebo originál dokumentu, prosím vo všetkých prípadoch zaslať sken mailom (medivasro@gmail.com, katarina.ivankova@idemnavolnunohu.sk) kvôli spracovaniu cenovej ponuky (stanovenie počtu normostrán).