Nepríjemná otázka, ale má v sebe veľký potenciál. Prvýkrát som si ju prečítala vo formulári na žiadosť o štipendium na študijný pobyt vo Francúzsku asi v roku 2000. Zapotila som sa, kým som vyplnila pár viet. Keď splníš ciele, ktoré od Teba firma požaduje, naučíš sa všetky zručnosti, budeš produktívnym členom tímu, prosto budeš svoju prácu zvládať dobre, tak kde sa vidíš na danom oddelení o päť rokov?

Ak si vieš odpovedať konštruktívne, je to super, budeš motivovaný. Ale je odpoveď taká, že sa o päť rokov v danej firme, na danom oddelení nevidíš a že by si chcel(a) robiť niečo iné inde, je potrebné si už teraz povedať: dám tomuto miesto všetko, splním ciele, budem sa snažiť, ale ďalej sa budem ubrať do firmy X na pozíciu Y. Kariéra sa nedeje náhodne, kariéru je potrebné strategicky plánovať. Či už vo vnútri firmy, kde pracuješ teraz, alebo vo firme kde budeš pracovať potom.

V knihe Money and the Prosperous Soul autor Stephen K. De Silva uvádza, že existujú štyri pohľady na život, pričom každý človek zdieľa v danom čase jeden z nich. Ide o taktiku stratégiu, víziu a povolanie. Predstavme si ich ako poschodia budovy, pričom taktika predstavuje najnižšie poschodie. O stupienok vyššie sa nachádza stratégia a nad ňou vízia. Vrchné poschodie predstavuje povolanie.

Na úrovni taktiky sa nachádza človek, ktorý sa zaoberá faktami, rozhoduje sa na ich základe o praktických veciach. Ide o odborníka, ktorý sa navonok javí ako veľmi šikovný, avšak je vnútorne nenaplnený.

O stupienok vyššie, na úrovni stratégie sa nachádza človek, ktorý vie vyhodnotiť svoje rozhodnutia. Navyše od taktika disponuje abstraktným myslením a rozhodnosťou. Tu nájdeme kariérnych stratégov, manažérov, učiteľov, poradcov, ktorí vedia, aký bude ich ďalší kariérny krok. Ide o ľudí schopných riešiť komplexné úlohy, pri ktorých majú ťah na bránku. Avšak aj títo schopní ľudia vo svojom vnútri bojujú s pocitom neistoty, kontrolou a netoleranciou zo strany druhých.

Na úrovni vízie nájdeme ľudí vizionárov, ktorí si plnia svoje sny, pozerajú sa na svet so širším záberom. Určite sú vnútorne plnší ako stratégovia. Ich sen ich inšpiruje, inšpirujú ostatných okolo seba, inovujú a tvoria. Avšak aj tu sa môže stať, že plnenie si svojho sna môže jeden deň prestať fungovať, čo sa prejaví ako kríza stredného veku. Prečo? Pretože sme si sen zamenili so svojím poslaním.

Ľudia žijúci svoje poslanie predstavujú pomyslené vrchné poschodie budovy. V čom sa odlišujú od vizionárov? Tým, že vedia, prečo sú práve tu, prečo robia práve to, čo robia a prečo smerujú tam, kam smerujú.

Vrátim sa k otázke, ktorú som položila na začiatku: kde sa vidíš o päť rokov? Pri tvorbe odpovede začni od najvyššieho poschodia budovy: aké je Tvoje povolanie? Na základe tejto odpovede si nadefinuj svoju víziu, ktorú rozpracuješ do stratégií. Stratégie potom podrobne rozdetailizuješ do taktík.

Ak začneš od nájdenia svojho poslania a skončíš tým, že budeš mať urobený zoznam taktík, s najväčšou pravdepodobnosťou svoje poslanie naplníš, pričom získaš bonus nesmiernej ceny: budeš vnútorne naplnený a úspešný v tom, čo robíš. Nie je to úžasné?

Z vlastnej skúsenosti viem, že cesta k nájdeniu vlastného poslania nie je jednoduchá. Tvoje poslanie sa Ti neukáže hneď vo svojej celkovej kráse. Jeho podobu odkryješ postupne malými krokmi. Ja som vyšla z toho, čo ma baví. Rada povzbudzujem ľudí a preto som sa rozhodla písať povzbudzujúce články. K tejto činnosti budem nabaľovať postupne ďalšie, tak ako budem postupovať. Netreba sa hanbiť sa skromné začiatky. Prečo? Pretože skromný začiatok, akýkoľvek skromný a trápny sa môže javiť, Ťa núti vyjsť zo zóny pohodlia. Zóna pohodlia je to miesto, kde postupne umieraš. Nezostávaj v nej.