Správne dávkovanie iniciatívy a tvorivosti na pracovisku

Správne dávkovanie iniciatívy a tvorivosti na pracovisku

V rámci mojej pedagogickej práce na vysokej škole som si uvedomila, že najnáročnejšia práca je s tvorivými a šikovnými študentmi. Paradoxne najmenej práce máte s lenivcami a lajdákmi. Tým druhým stačí stanoviť mantinely ich správania a vysvetliť im, že keď ich prekročia, budú nasledovať sankcie. Avšak tvorivým a šikovným študentom je potrebné dávať podnety, usmerňovať ich prácu, vypočuť si ich nápady. Je to časovo náročné, vyžaduje si to pozitívne nadšenie a trpezlivosť na ich otázky. Výsledok však stojí za to: dobrá diplomová resp. bakalárska práca, kde som sa aj ja ako konzultant naučila mnoho vecí, priateľstvo, ktoré pri tejto spolupráci vzniklo, nové poznatky a závery.

Túto situáciu si analogicky prenesme do podnikovej praxe. Do podniku nastúpi človek, ktorý je zo začiatku plný nápadov a je ochotný ich realizovať. Postupne naráža na odpor, ktorý neblaho vplýva na jeho tvorivosť, ba priam ju priam blokuje. Čo v takejto situácii podniknúť? Navrhujem pozrieť sa na podnik, oddelenie, na ktorom pracujem z pohľadu, koľko schopná daná podniková kultúra, zvyklosti, nastavenia absorbovať. Ak tvorivosť a iniciatíva sú odmenené aspoň pochvalou, je to výborné. Tvor! Predkladaj návrhy! Diskutuj! Ak nie, ohranič svoj vklad na hodnotu, ktorú je podniková kultúra schopná absorbovať, resp. na čo sa od Teba vyžaduje. Celkové znechutenie a vnútorná rebélia nie je správna reakcia, pretože môže značne zablokovať Tvoju tvorivosť a iniciatívu. Potrebuješ ju predsa inde: vo vlastných projektoch, v rodine, v spoločenstve resp. v dobrovoľníckej činnosti.

Pre vytrvalých existuje aj cesta pozitívneho ovplyvňovania podnikovej kultúry medzi bezprostrednými kolegami. Pre vnútornú satisfakciu je dôležité vložiť to najlepšie zo seba. Tento postoj je neľahký. Človek naráža na odpor. Je však najprogresívnejší. Čo zaseješ, to zožneš. Keď sa nevzdáš vo svojom úsilí, skôr či neskôr príde bod, kedy dané prostredie „prerastieš“. Nie v zmysle, že prebujnie Tvoja rebélia, ale že Tvoj pozitívny postoj prerastie dané prostredie a výsledkom bude, že sa Ti otvoria nové dvere. Na konci pozitívneho úsilia, ktoré je opreté o modlitbu a vieru, že Boh otvára dvere, sú naozaj otvorené dvere.

Kde sa vidíš o päť rokov?

Kde sa vidíš o päť rokov?

Nepríjemná otázka, ale má v sebe veľký potenciál. Prvýkrát som si ju prečítala vo formulári na žiadosť o štipendium na študijný pobyt vo Francúzsku asi v roku 2000. Zapotila som sa, kým som vyplnila pár viet. Keď splníš ciele, ktoré od Teba firma požaduje, naučíš sa všetky zručnosti, budeš produktívnym členom tímu, prosto budeš svoju prácu zvládať dobre, tak kde sa vidíš na danom oddelení o päť rokov?

Ak si vieš odpovedať konštruktívne, je to super, budeš motivovaný. Ale je odpoveď taká, že sa o päť rokov v danej firme, na danom oddelení nevidíš a že by si chcel(a) robiť niečo iné inde, je potrebné si už teraz povedať: dám tomuto miesto všetko, splním ciele, budem sa snažiť, ale ďalej sa budem ubrať do firmy X na pozíciu Y. Kariéra sa nedeje náhodne, kariéru je potrebné strategicky plánovať. Či už vo vnútri firmy, kde pracuješ teraz, alebo vo firme kde budeš pracovať potom.

V knihe Money and the Prosperous Soul autor Stephen K. De Silva uvádza, že existujú štyri pohľady na život, pričom každý človek zdieľa v danom čase jeden z nich. Ide o taktiku stratégiu, víziu a povolanie. Predstavme si ich ako poschodia budovy, pričom taktika predstavuje najnižšie poschodie. O stupienok vyššie sa nachádza stratégia a nad ňou vízia. Vrchné poschodie predstavuje povolanie.

Na úrovni taktiky sa nachádza človek, ktorý sa zaoberá faktami, rozhoduje sa na ich základe o praktických veciach. Ide o odborníka, ktorý sa navonok javí ako veľmi šikovný, avšak je vnútorne nenaplnený.

O stupienok vyššie, na úrovni stratégie sa nachádza človek, ktorý vie vyhodnotiť svoje rozhodnutia. Navyše od taktika disponuje abstraktným myslením a rozhodnosťou. Tu nájdeme kariérnych stratégov, manažérov, učiteľov, poradcov, ktorí vedia, aký bude ich ďalší kariérny krok. Ide o ľudí schopných riešiť komplexné úlohy, pri ktorých majú ťah na bránku. Avšak aj títo schopní ľudia vo svojom vnútri bojujú s pocitom neistoty, kontrolou a netoleranciou zo strany druhých.

Na úrovni vízie nájdeme ľudí vizionárov, ktorí si plnia svoje sny, pozerajú sa na svet so širším záberom. Určite sú vnútorne plnší ako stratégovia. Ich sen ich inšpiruje, inšpirujú ostatných okolo seba, inovujú a tvoria. Avšak aj tu sa môže stať, že plnenie si svojho sna môže jeden deň prestať fungovať, čo sa prejaví ako kríza stredného veku. Prečo? Pretože sme si sen zamenili so svojím poslaním.

Ľudia žijúci svoje poslanie predstavujú pomyslené vrchné poschodie budovy. V čom sa odlišujú od vizionárov? Tým, že vedia, prečo sú práve tu, prečo robia práve to, čo robia a prečo smerujú tam, kam smerujú.

Vrátim sa k otázke, ktorú som položila na začiatku: kde sa vidíš o päť rokov? Pri tvorbe odpovede začni od najvyššieho poschodia budovy: aké je Tvoje povolanie? Na základe tejto odpovede si nadefinuj svoju víziu, ktorú rozpracuješ do stratégií. Stratégie potom podrobne rozdetailizuješ do taktík.

Ak začneš od nájdenia svojho poslania a skončíš tým, že budeš mať urobený zoznam taktík, s najväčšou pravdepodobnosťou svoje poslanie naplníš, pričom získaš bonus nesmiernej ceny: budeš vnútorne naplnený a úspešný v tom, čo robíš. Nie je to úžasné?

Z vlastnej skúsenosti viem, že cesta k nájdeniu vlastného poslania nie je jednoduchá. Tvoje poslanie sa Ti neukáže hneď vo svojej celkovej kráse. Jeho podobu odkryješ postupne malými krokmi. Ja som vyšla z toho, čo ma baví. Rada povzbudzujem ľudí a preto som sa rozhodla písať povzbudzujúce články. K tejto činnosti budem nabaľovať postupne ďalšie, tak ako budem postupovať. Netreba sa hanbiť sa skromné začiatky. Prečo? Pretože skromný začiatok, akýkoľvek skromný a trápny sa môže javiť, Ťa núti vyjsť zo zóny pohodlia. Zóna pohodlia je to miesto, kde postupne umieraš. Nezostávaj v nej.

 

Čo po nástupe do novej práce

Čo po nástupe do novej práce

Doba, kedy človek celý život pracoval v jednej alebo maximálne v dvoch firmách, je podľa všetkého nenávratne preč. Čím to je? Môže za to vysoké tempo inovácií – firmy inovujú svoje produkty v čase, získavajú nové trhy, delokalizujú svoje výrobné závody so lokalít s nižšími nákladmi a podobne. Aby sme sa po dvoch, troch rokoch vyhli nepríjemnému vyhoreniu, ponúkam nasledujúce tipy, ktoré mám osobne odskúšané:

Kde sa vidíš o päť rokov?

Nepríjemná otázka, ale má v sebe veľký potenciál. Prvýkrát som si ju prečítala vo formulári na žiadosť o štipendium na študijný pobyt vo Francúzsku asi v roku 2000. Zapotila som sa, kým som vyplnila pár viet. Keď splníš ciele, ktoré od Teba firma požaduje, naučíš sa všetky zručnosti, budeš produktívnym členom tímu, prosto budeš svoju prácu zvládať dobre, tak kde sa vidíš na danom oddelení o päť rokov? Ak si vieš odpovedať konštruktívne, je to super, budeš motivovaný. Ale je odpoveď taká, že sa o päť rokov v danej firme, na danom oddelení nevidíš a že by si chcel(a) robiť niečo iné inde, je potrebné si už teraz povedať: dám tomuto miesto všetko, splním ciele, budem sa snažiť, ale ďalej sa budem ubrať do firmy X na pozíciu Y. Kariéra sa nedeje náhodne, kariéru je potrebné strategicky plánovať. Či už vo vnútri firmy, kde pracuješ teraz, alebo vo firme kde budeš pracovať potom.

Šéf má svoje slabé stránky, čo s nimi?

Niekde som čítala, že ľudia nepracujú pre firmy, ale pracujú pre ľudí – pre kolegov, zákazníkov, dodávateľov a pre šéfov. Mala som jedného výborného šéfa: vedel ma pochváliť, povzbudiť, pomôcť. Výsledok bol, že aj negatívnu kritiku som od neho vedela prijať s ľahkosťou, nadhľadom a že som sa naozaj chcela v danej oblasti zlepšiť. Avšak boli aj slabší šéfovia – kritickí, nevýrazní, bez vízie, pesimisti a podobne. S nimi sa mi pracovalo horšie. Čo s tým? Nezačni hrať jeho hru. Nedaj sa stiahnuť dolu. Na jeho negatívne konanie reaguj presne opačne, ako by sa dalo očakávať. Vysvetlím. Odrádza Ťa? Spochyňuje Ťa? Nepomáha Ti? Nájdi si svoju podpornú skupinu mimo firmy. Ľudí, ktorí Ťa povzbudia a ukážu Ti, čo by si mohol robiť. A potom to rob. Uvidíš, že negatívne správanie šéfa „prerastieš“ svojím pozitívnym prístupom. Súčasne hľadaj svojho nového šéfa, človeka, pre ktorého by si chcel pracovať. Svojím pozitívnym prístupom budeš na pozitívnu zmenu pripravený, keď Ti na dvere zaklope príležitosť.

Sleduj trendy odvetvia, v ktorom pracuješ a buď na ne pripravený

Moja práca je rozvoj dodávateľov v strojárskom priemysle. Rozvoj elektromobility ukazuje, že v budúcnosti do hry vstúpi viac elektrokomponentov. Čo to pre mňa znamená? Urobiť si v tejto oblasti doplnkové vzdelanie – najlepšie on-line kurz, aby som bola pripravená. Podobne aj ty, naštuduj si trendy svojho odvetvia a vhodne sa na ne priprav.

Rozvíjaj sa v novej oblasti, ktorá Ťa baví

Okrem práce určite existuje oblasť, ktorá Ťa zaujíma. Vyčleň si voľný čas a začni ju rozvíjať ako koníček s víziou, že neskôr sa jej môžeš profesionálne venovať. Na začiatku to znie ako utópia, ale postupne sa Ti budú otvárať možnosti. Zistila som, že ma mám veľa myšlienok a že ma baví písanie. Preto píšem tento príspevok. Neskôr napíšem knihu. Netreba opovrhovať skromnými začiatkami.