Chytiť správny kurz zameraný na cieľ

Chytiť správny kurz zameraný na cieľ

Keď sa zmena k lepšiemu nediala dostatočne rýchlo, začínala ma sa ma zmocňovať frustrácia. Veď som si predsa stanovila úlohy, termíny na ich dosiahnutie. Termíny sa mi však nedarilo plniť. Dôvody boli rôzne. Niekedy sa mi na úlohách jednoducho nechcelo pracovať, dala som si siestu. Inokedy mi do toho prišlo niečo iné, čo som musela vybaviť. A takto prešiel mesiac a ja som musela skonštatovať, že som sa veľmi nepohla. Poznáš tento stav aj ty?

Potom nasledovala frustrácia. Vyčítala som si, že nie som dosť dobrá, že si neviem nastaviť dostatočnú sebadisciplínu, že mám ísť skôr spať, aby som mohla skôr vstať atď…Tisíc zlepšovacích návrhov mi preblyskne v mysli.

V podstate chcem tejto zbytočnej frustrácii predísť. Merítkom môjho úspechu odteraz nebude fakt, či som tú a tú úlohu splnila načas. Merítkom úspechu bude, či kráčam správnym smerom. A keď v správnom smere priebežne niečo konštruktívne robím, aby som sa posunula, budem spokojná.

Ide o kladenie väčšieho dôrazu na držanie správneho smeru a menšieho dôrazu na plnenie konkrétnej úlohy v danom čase. Len v myslení prenesieš ťažisko z úloh a termínov na čekovanie, či ideš správnym smerom.

Zameraj sa skôr na to, či ideš správnym smerom. Stanovovanie konkrétnych cieľov je až druhotné. Prečo? Keď konkrétny cieľ nedosiahneš v stanovenom čase, vytvára to stres. Stres vedie k nepokoju, k zdravotným ťažkostiam a k celkovej nespokojnosti. Zastav sa a over si svoj smer napr. chcem žiť spokojný a vyrovnaný život, chcem sa venovať tej a tej oblasti a chcem v nej byť dobrý, chcem mať harmonické vzťahy s druhými ľuďmi atď. Zaoberaj sa tým, ako má vyzerať Tvoj život celkovo a až následne si stanov obmedzený počet konkrétnych cieľov. Zameranie sa na správny smer vyžaduje budovať kvalitné návyky, meniť zaužívaný spôsob myslenia. Je skôr zameraný na otázku „Ako?“, pričom cieľ sa zaoberá otázkou „Čo, koľko a kedy?“…

Zameranie sa na „Ako?“ môže viesť k zmene zvnútra von, ale zameranie sa na „Čo, koľko a kedy?“ v podstate o zmenu nestojí. Ale je to právne zmena zvnútra von, ktorá prináša spokojnosť a šťastie.

Mojím smerom je maximálny rozvoj mojich prirodzených daností a talentov od Boha v môj prospech a v prospech druhých a to v dlhodobom horizonte 10 a viac rokov. Chcem byť produktívna, pozitívna a užitočná aj vo vysokom veku a to do konca mojich dní.

Tvoj smer by mal odrážať Tvoje najhlbšie vnútro. Dopraj si čas na jeho určenie. Keď ho objavíš, neustále sa k nemu vracaj.

Je to ako plachetnica a ty si jej kapitán. Je potrebné správne nastaviť plachty, aby chytili vietor a plachetnica plávala želaným smerom. Rýchlosť vetra nedokážeš úplne ovplyvniť, t.j. rýchlosť plnenia konkrétnych úloh. Dokážeš však ovplyvniť nastavenie plachiet. A v tom je majstrovstvo námorníka.