Aby slovo malo význam a ukazovalo správny smer

Mojím poslaním je, aby slová mali svoj význam a ukazovali smer. Verím tomu, že slovo má moc. Správne slovo na správnom mieste a v správom čase prináša nádej, buduje človeka a smeruje jeho život.

Od roku 2003 sa venujem prekladom z/do anglického a francúzskeho jazyka. Poskytujem aj služby copywritingu a coachingu. Sídlim v Kysuckom Novom Meste.

Kľúčové slová: úradné preklady a úradné tlmočenie, úradný preklad francúzština, úradný preklad francúzsky jazyk, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Slovensko, Čadca, Francúzsko, súdny preklad francúzština, súdny preklad francúzsky jazyk, overené preklady francúzština, overené preklady francúzština, overený preklad francúzsky jazyk, overený preklad francúzsky jazyk, úradný preklad z francúzštiny, úradné preklady z francúzštiny, úradný preklad z francúzskeho jazyka, úradný preklad do francúzštiny, úradný preklad do francúzskeho jazyka, úradný preklad zo slovenčiny do francúzštiny preklad Čadca Kysucké Nové Mesto Žilina, preklady čadca Kysucké Nové Mesto, prekladateľ čadca Kysucké Nové Mesto Žilina, prekladatelia čadca Kysucké Nové Mesto Žilina, prekladateľstvo a tlmočníctvo Čadca Kysucké Nové Mesto Žilina , tlmočníctvo čadca Kysucké Nové Mesto Žilina , prekladateľská agentúra Čadca Kysucké Nové Mesto Žilina , úradný preklad čadca Kysucké Nové Mesto Žilina , úradné preklady čadca Kysucké Nové Mesto Žilina , súdny preklad čadca Kysucké Nové Mesto Žilina , súdne preklady Čadca Kysucké Nové Mesto Žilina , neúradný preklad Čadca Kysucké Nové Mesto Žilina , neúradné preklady Čadca Kysucké Nové Mesto Žilina , overené preklady Čadca Kysucké Nové Mesto Žilina , overený preklad Čadca Kysucké Nové Mesto Žilina , preklad francúzsky jazyk čadca Kysucké Nové Mesto Žilina , preklad anglický jazyk Čadca Kysucké Nové Mesto Žilina