Aby slovo malo význam a ukazovalo správny smer

Mojím poslaním je, aby slová mali svoj význam a ukazovali smer. Verím tomu, že slovo má moc. Správne slovo na správnom mieste a v správom čase prináša nádej, buduje človeka a smeruje jeho život.

Od roku 2003 sa venujem prekladom z/do anglického a francúzskeho jazyka. Poskytujem aj služby copywritingu a coachingu. Sídlim v Kysuckom Novom Meste.